Informatie

Behandelingen zullen zoveel mogelijk in uw eigen thuissituatie worden uitgevoerd. Er is ook een mogelijkheid om op vrijdag de praktijk te bezoeken voor een afspraak. De praktijk is rolstoeltoegankelijk en er is voldoende parkeergelegenheid op het Kerkplein dat zich tegenover de praktijk bevindt.

Vergoedingen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket voor iedere zorgverzekeraar. Er worden per kalenderjaar 10 behandeluren vergoed. Veel aanvullende verzekeringen bieden nog een aantal extra uren ergotherapie. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. We hanteren geen wachtlijst, dus u wordt snel geholpen.

U dient een verwijzing te vragen aan uw huisarts of een specialist. Deze dient minimaal de volgende gegevens te omvatten:

  • Diagnose, eventuele nevendiagnose(s)
  • Reden van verwijzing
  • Ziektekostenverzekering
  • BSN nummer
  • Gegevens verwijzend huisarts van een specialist, voorzien van een handtekening en/of stempel.

Direct Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)

U kunt ook terecht op basis van direct toegankelijkheid ergotherapie. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van uw huisarts of specialist. U kunt uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekering raadplegen of DTE vergoed wordt. Tijdens het eerste contact zal er een screening door mij worden afgenomen die zal worden teruggekoppeld aan uw huisarts.

Inschrijving kwaliteitsregister en beroepsvereniging

Rowan van den Heuvel staat als ergotherapeut ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP nummer: 29102096990). De algemene voorwaarden zijn opgesteld vanuit de beroepsvereniging en zijn van toepassing op onze werkzaamheden.

Scroll to Top