Dementie

Wanneer er sprake is van geheugenproblemen als gevolg van dementie kan dit een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijkse leven. Deze problemen kunnen naar voren komen tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan planning, uitvoering en overzicht tijdens betekenisvolle activiteiten.  De problemen kunnen heel uiteenlopend zijn, zoals post sorteren, brood smeren en koffiezetten. Daarnaast kan er ook initiatiefverlies ontstaan bij activiteiten.

De volgende aspecten zouden aan bod kunnen komen tijdens behandeling:

  • Levensverhaal van de ouderen met dementie in kaart brengen
  • Dagelijkse routine in kaart brengen
  • Observatie van het handelen van de ouderen met dementie en de mantelzorger
  • Inventarisatie woonomgeving
  • Geheugentraining
Contactformulier
Voornaam
Achternaam
Telefoon
Bericht
Scroll to Top