Burn-out en depressie

Burn-out klachten kunnen ontstaan door een samenloop van stressvolle omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen zowel werk gerelateerd zijn, dan wel voortkomen uit de privésfeer.

Deze omstandigheden kunnen soms langdurig zijn en dit kan uiteindelijk leiden dat u minder behoefte gaat krijgen in het uitvoeren van uw betekenisvolle activiteiten. Uiteraard zijn wij gespecialiseerd in het optimaliseren van uw werkplek naar uw wens. Echter kijken we verder dan alleen uw werkplek en willen we u weer in uw kracht zetten. Op deze manier willen wij uw blik vergroten en u breder laten kijken.

We gaan dan praktisch aan de slag met u om te kijken waar de klachten zijn ontstaan. Indien u er behoefte aan heeft zullen we uw omgeving zo nodig bij de behandeling betrekken. Dit kan u weer steun bieden en u op deze manier weer versterken in het proces naar gedragsverandering.

We schrijven niet voor wat u moet doen. We gaan praktisch met u aan de slag om te kijken waar we klachten kunnen wegnemen. Hoe deelt u uw dagelijkse leven in? Welke activiteiten onderneemt u en waar wilt u veranderingen aanbrengen? Gedragsverandering kan alleen plaatsvinden als u zelf inzicht krijgt in uw handelen.

Contactformulier
Voornaam
Achternaam
Telefoon
Bericht
Scroll to Top